Du är här »  Om ICNLP Norden 

Om ICNLP Norden


International community of NLP, ICNLP grundades 2001 av Joseph O´Connor och Andreas Lages.
ICNLP är en certifieringsorganisation som kvalitetssäkrar utbildningar i Neuro Lingvistisk
Programmering enligt internationell standard.

 

ICNLP Nordens syfte är:

 • Att erbjuda en mall av normer, etik och riktlinjer för genomförande av certifieringsutbildningar i NLP.
 • Att erbjuda riktlinjer för genomförande av certifieringsutbildningar i NLP och behörighetskrav för certifiering.
 • Att erbjuda kursmaterial.
 • Att erbjuda tränarinstruktioner.
 • Att erbjuda möjlighet att certifiera genom ICNLP Norden på 3 nivåer:
 • Internationell certifiering NLP Practitioner
 • Internationell certifiering NLP Master Practitioner
 • Internationell certifiering NLP Trainer
 • Att erbjuda konsulttjänster för genomförande av utbildning och certifiering.

 

Kvalitéer hos ICNLP Norden
 • ICNLP Norden arbetar för att främja samverkan – och att dela med sig av sitt kunnande.
 • Kongruens – ICNLP Norden arbetar i linje med samhällets etik och normer.
 • Trovärdighet – eftersom ICNLP Norden verkar för att upprätthålla ICNLP Internationals
  certifieringskrav och standarder garanterar en ICNLP Norden 
  certifiering att personen i fråga har kvalité och kompetens.
© 2007-2023, ICNLP Norden