Du är här »  Etik & Riktlinjer 

Etik & Riktlinjer


ICNLP Nordens tränare som genomför certifieringsutbildningar i NLP agerar enligt gemensamma principer. Etiken och normerna bildar en ram inom vilken ICNLP Nordens medlemmar är fria att uttrycka sig själva.

Dessa principer håller sig alltid inom de lagar som existerar i medlemmens land.

ICNLP Norden är inte ansvariga för medlemmens arbete, och håller inte medlemmen under ständig uppsikt. Medlemmar är ansvariga för sina egna arbeten och resultat.

ICNLP Norden kommer att agera på klagomål mot etikregler och normer, om de kommer till ICNLP Nordens kännedom. Om anklagelserna visar sig vara berättigade stängs medlemmen av från ICNLP Norden.

© 2007-2023, ICNLP Norden