Du är här »  Practitioners 

Practitioners


ICNLP Practitioners list

Practitioners certifierade genom ICNLP

Här till vänster hittar du information om
Practitioners som är internationellt certifierade genom ICNLP.

 Söker du eller ditt företag en NLP Practitioner?
 Det här kan kan du få hjälp med?

Din egen personliga utveckling:

 • Kompetens i hur du samlar och bearbetar information.
 • Kompetens för hur du sorterar information och använder ditt språk för att nå bästa resultat.
 • Hur attityder och värderingar påverkar och styr dina handlingar.
 • Att välja kraftfulla sinnestillstånd.
 • Att upptäcka och utveckla din egen potential och bli den person du vill bli i alla situationer.
 • Att skapa förtroende och bygga upp goda relationer.
 • Sätt tydliga mål utifrån NLP:s mål kriterier.

För chefer,coacher och konsulter:

 • Motivera dina medarbetare och bli en mer effektiv konsult eller chef.
 • Förstå och hantera förändringar mer framgångsrikt.
 • Leda effektiva möten.
 • Sätt ihop det mest effektiva teamet.
 • Bestäm din ledarstil utifrån vad som är viktigt för dig.
 • Förebygga och hantera konflikter på arbetsplatsen.
 • Sätt upp mål som fungerar i praktiken.
 • Utveckla NLP-modellen "Sorterad feedback".

För utbildare

 • Nå fler med ditt budskap.
 • Hantera grupper och kommunicera dina idéer mer effektivt.
 • Bygga upp förtroende för din prestation.
 • Planera och strukturera dina kurser för bästa resultat.
 • Upptäck din egen stil att undervisa.
 • Upptäck hur du kan hanterar svåra frågor.
 • Upptäck och matcha elever/ deltagares behov i lärstilar.

För säljare

 • Upptäck kunders köpstrategier och beslutsförmåga.
 • Utveckla din känsla för vad som verkligen är viktigt för kunderna.
 • Lär dig sätta effektiva mål.
 • Bygga mer långsiktiga relationer med kunder/ medarbetare m.m.
 • Utveckla dina mentala styrkor.

För vårdpersonal och terapeuter

 • Öka din fokusering för att förstå din klient.
 • Utvecklaett arbetssätt som är snabbt och effektivt.
 • Ta hand om dina egna känslomässiga tillstånd.
 • Utveckla olika bästa sinnestillstånd
 • Kunskap och kompetens i effektiv kommunikation.


© 2007-2023, ICNLP Norden