Du är här »  Etik & Riktlinjer » ICNLP Nordens Riktlinjer 

ICNLP Nordens Riktlinjer


Respekt

Medlemmar av ICNLP Norden agerar utifrån respekt för varje persons värdighet, baserad på tron att varje person i grunden har samma mänskliga rättigheter och ansvar, oavsett personens kapacitet, kön, ras, hudfärg eller religionsuppfattning.

De erkänner och respekterar varje persons unika värde, och rätten att bestämma över sina egna liv samtidigt som de respekterar andras.

Integritet

De ska konsekvent hålla löften samt överenskommelser.

Ärlighet

De är medvetna om sin kompetensnivå samt sina meriter och kommer att marknadsföra dem på ett ärligt sätt.

Den allmänna representationen av NLP

De kommer att göra allt för att öka den generella förståelsen eller acceptansen av NLP.

Socialt ansvar

De erkänner att de har ett ansvar gentemot samhället, att arbeta för att förbättra livet i allmänhet, så att de ser sitt arbete i ett bredare perspektiv.

© 2007-2023, ICNLP Norden