Du är här »  Certifiering » Certifieringskriterier NLP Master Practitioner 

Certifieringskriterier NLP Master Practitioner


Förkunskaper


Vara certifierad enligt internationell standard på NLP Practitioner nivå,  dvs. ha en utbildning som minst motsvarar de minimumkrav som gäller för ICNLP Practitioner certifiering i termer av utbildningslängd och innehåll.

Om du har en tidigare Masterutbildning som inte är godkänd enligt internationell standard, och önskar certifiera dig med internationell behörighet enligt ICNLP standard, kan en bedöming av dina kunskaper göras enligt följande

 • Utvärdering av dina förkunskaper av  två ICNLP Trainers.
 • Du kommer att få göra ett skriftligt prov och utmaningar som testar NLP-kunskaper

 

En godkänd certifierad ICNLP Master Practitioner ska, förutom all kunskap, kompetens och handling på Practitioner-nivån även behärska följande områden:

Kunskap


Behärska nedanstående begrepp

 • Metaprogram
  • Proaktiv - reaktiv
  • Mot/till - bort/från
  • Inre - Yttre
  • Valbara processer
  • Matchning - mismatchning
  • Specifik - generell
  • "Beslutande kanal" och "Beslutande sätt"
 • Värderingar
  - Kriterisk likvärdighet
  - Arbeta med värderingar
  ekologiskt
 • "Sleight of mouth" (munvighet)
 • Avancerade språkmönster baserade på antaganden
 • TOTE
 • Strategier
 • Förhandling och medling
 • "Parts integration"
 • Modellering
 • Omprägling
 • Värderingar/övertygelser
 • "New code"-paradigmen
 • Personlig "edit"
 • Omedvetna signaler

 

Kompetens


Uppnå följande kompetens:

 • Att känna igen ”Metaprogram” genom språk och beteende och använda det på ett lämpligt sätt.
 • Att hantera all practitioner-nivå kompetens med elegans, antingen ensamt eller i kombination.
 • Att medvetandegöra värderingar och identifiera överensstämmande mönster.
 • Att göra lämpliga utmaningar av metamodell mönster
 • Att arbeta med strategierna:
  • Design
  • Användbarhet
  • Installation
  • Medvetandegöra 
 • Att använda ett brett urval av verbala mönster "Sleight of Mouth"
 • Att använda antagande språkmönster
 • Att arbeta med submodaler
  • Att använda språket som verktyg
  • Använda kontrastanalys för att göra ändringar i erfarenhetsstrukturen.
  • Känna igen och använda submodala åtkomstsignaler
 • Att använda meta- och milton-kommunikation på en verbal och icke-verbal nivå,
  till såväl det medveta som det omedvetna.
 • Att locka fram och medvetandegöra omedvetna signaler
 • Att identifiera och ändra begränsande föreställningar
 • Att utföra ompräglingssprocesser (reimprinting)
 • Att genomföra ett individuellt modelleringsprojekt och beteendemässigt
  kunna demonstrera kompetensen man modellerat.
 • Att designa individuella interventioner
 • Att utföra ”New Code” interventioner och att designa en personlig "edit".

  Den viktigaste Master Practitioner kompetensen som man ska kunna demonstrera är:
  • Designa individuella interventioner
  • Att använda NLP:s språkmönster med större precision och elegans.
  • Att utföra ekologiska interventioner.
  • Att göra en tydlig skillnad mellan form och innehåll i sitt NLP arbete.
  • Att bibehålla sitt eget resursfulla tillstånd genom ankring, perceptuella positioner och psykologiska interventioner.
  • Förmågan att ”multi-track”.  

Handling


 • Genomföra ett individuellt modelleringsprojekt som bedöms av ICNLP Trainern.
 • Genomföra ett skriftligt test som en integration av kunskapen.
 • Kunna demonstrera NLP:s grundantaganden i sitt beteende
 • Agera med överensstämmelse (kongruent)
 • Vara nyfiken och öppen för att lära
 • Bibehålla ett resursfullt tillstånd

 

 

 

© 2007-2023, ICNLP Norden