Du är här »  Certifiering » Certifieringskriterier NLP Trainer 

Certifieringskriterier NLP Trainer


Förkunskaper

Certifierad NLP Master Practitioner enligt internationell godkänd standard, dvs. din utbildning ska minst motsvara de minimumkrav som gäller för certifierad ICNLP Master Practitioner i termer av utbildningslängd och innehåll.

Om du har en tidigare Trainerutbildning som inte är godkänd enligt internationell standard, och önskar certifiera dig med internationell behörighet enligt ICNLP standard, kan en bedöming av dina kunskaper göras enligt följande

 • Utvärdering av dina förkunskaper gör av  minst en ICNLP Master Trainer.
 • Du kommer att få göra ett skriftligt prov och utmaningar som testar NLP-kunskaper

 

En godkänd certifierad ICNLP Trainer ska behärska följande områden:

 

Kunskap

 • Behärska all kunskap upp till och med Master Practitioner nivån.
 • Ha förståelse av den intellektuella historien om NLP och de discipliner som format den.
 • Ska ha en generell kunskap om:
  • Gestaltpsykologi
  • Terapi enligt Palo Alto skolan (The Palo Alto School of Therapy)
  • Transaktionsanalys
  • Milton Erickson Hypnosterapi
  • Behaviourism
  • Kognitivism
  • Familjeterapi
  • Systemtänkande (Senge, Checkland och Churchman).

Kompetens


 • All kompetens från Practitioner och Master Practitioner nivåerna och förmågan att använda dem
  öppet eller diskret i en träningssituation.
 • Flexibiliteten att växla mellan innehåll och process och markera skillnaderna.
 • Förmågan att använda ”nested loops” för att installera strategier och frambringa resursstarka tillstånd.
 • Förmågan att demonstrera vilket mönster som helst beteendemässigt, samtidigt som
  man lär ut det språkligt.
 • Designa övningar
  - Öppna samt diskreta resultat
 • Träningsdesign
  - Frames
  - Resultat
  - Zooming/Chunking
  - Balans mellan att ge information och att låta andra upptäcka själva
 • Framtidsfölja (Future pacing) 
 • Tasking
 • Interventioner i grupper, bibehålla rapport, ge specifik sensorisk feedback.
 • Förmåga att utföra lämpliga demonstrationer.
 • 4MAT
 • Förmåga att använda spatial ankring
 • Effektiv användning av metaforer
 • Förmågan att svara på deltagares frågor på ett respektfullt och användbart sätt,
  och att bedöma nivån och syftet med frågan. Att svara på ”frågan bakom frågan”.
 • Förmågan att klara av ett lag av assistenter.

Handling


 • Genomföra minst två 20-minuters presentationer för en grupp, och efter det ta emot feedback. 
  (ICNLP:s närvarande Master Trainer kommer att utvärdera dessa presentationer).
 • Bedömning av ICNLP:s Master Trainer av förmågan att designa träningar.
 • Kunna uppvisa NLP:s grundantaganden i sitt beteende.
 • Presentera ett individuellt projekt i ett område inom NLP.
 • Bibehålla ett resursfullt tillstånd under träning.
© 2007-2023, ICNLP Norden