Du är här »  Etik & Riktlinjer » ICNLP Nordens Etikregler 

ICNLP Nordens Etikregler


ICNLP Nordens etikregler är riktlinjer för handling och utgör de breda riktlinjer som medlemmar använder i kontakten med andra.

Normer är värderingar som guidar uppförandet hos ICNLP Nordens medlemmar, och hur de praktiserar NLP. Dessa riktlinjer är inte uppsatta för att täcka utförandet av NLP-terapi eller andra specialiserade tillämpningar. Medlemmar bör referera till sina professionella tillämpningar som täcker dessa fält.

ICNLP Nordens etikregler och normer är utförligt byggt på NLP:s följande antaganden:

ICNLP Nordens medlemmar agerar som om det följande är sant:

 • Misslyckanden finns bara som återkoppling och lärdom.
  Misslyckande är endast en bedömning på ett korttidsresultat. Du eller andra kan bara lyckas.
 • Om du vill förstå, agera!
  Agerande är svaret, lärandet ligger i utförandet.
 • Vi har redan alla resurser vi behöver eller så kan vi skapa dem.
  Det finns ingen resurslös person, bara resurslösa tillstånd.
 • Allt beteende har ett syfte
  Personers agerande är inte slumpmässigt, alla försöker alltid att uppnå någonting,
  trots att det inte alltid är uppenbart just vad det är.
 • Att ha ett val är bättre än att inte ha något val
  Om en person blir erbjuden ett bättre val enligt sina värderingar och tro, så kommer
  hon/han att ta det. Agera alltid för att utöka valalternativen.
 • Du gör det bästa du kan,
  och du kan antagligen göra ännu bättre.
 • Du skapar din egen verklighet
  Du agerar utifrån att de mentala bilderna är verklighet.
  Dessa mentala bilder kan begränsa din potential mer än vad verkliga hinder från utsidan kan.
Dessa principer har visat sig vara till fördel för alla inom och utanför ICNLP.
© 2007-2023, ICNLP Norden