Du är här »  Etik & Riktlinjer » ICNLP Nordens Normer 

ICNLP Nordens Normer


Normer täcker de riktlinjer för utförande som riktar sig till andra.

ICNLP Nordens normer gäller för alla ICNLP tränare som håller certifierande NLP utbildningar: Normerna är även avsedda för de ICNLP Norden-medlemmar som i sin dagliga verksamhet representerar ICNLP mot andra personer eller organisationer.

ICNLP Nordens Normer


Dessa riktlinjer gäller för samtliga professionella tränare av ICNLP Norden när de utför ICNLP Norden-träningar.

1. Kompetens

 • De gör sitt bästa för varje träningsdeltagare.
 • De följer ICNLP Nordens berörighetskrav.
 • De håller sig uppdaterade med utveckling inom NLP-området.
 • De är alltid medvetna om sin kompetens, sina styrkor och sina begränsningar,
  och arbetar ständigt för att förbättra dessa.
 • De kommer bara att acceptera uppdrag som de tror att de är kompetenta nog att utföra.
 • De kommer att försäkra att eventuella personliga problem inte kommer att påverka deras arbete.

2. Respekt för deltagarna

 • De bemöter klienter med värdighet och respekt.
 • De utnyttjar aldrig klienter personligt, sexuellt eller ekonomiskt.
 • De diskriminerar aldrig klienter.
 • De söker tillstånd hos klienten eller deltagaren innan de använder deras namn eller arbete som referens.
 • De försöker inte att överföra sin egen tro, syn eller värderingar på en klient eller deltagare.
 • De håller material konfidentiellt förutom när ett undantag har gjorts av antingen klient eller myndighet.
 • De håller de överenskommelser de gjort med deltagare och klienter.

3. Generellt

 • De respekterar andra i form av copyrights, intellektuell egendom, varumärken eller patenteringar.
 • De gör inte påståenden som de inte kan backa upp.
 • De gör inte heller anspråk på kompetens, meriter eller kvalifikationer som de ej har erhållit,
  och låter inte heller andra göra det samma.
 • Om de är en vikarierande tränare hos en annan organisation och blir erbjuden arbete av en
  deltagare i den aktuella träningsgruppen accepterar de endast erbjudandet efter att ha informerat
  och fått medgivande från huvudsponsorn.
 • De hänvisar klienter till andra professionella, till exempel rådgivare, psykologer eller läkare
  när den egna kompetensen och kunskapen inte räcker till. 
 • De försöker att undvika skada eller fara för sig själva, deltagare eller andra i sitt arbete.
 • De gör klart i förväg för deltagarna vad som gäller om personen i fråga är missnöjd med kursen,
  vill avbryta kursen eller vill ha tillbaka sin deltagaravgift.
© 2007-2023, ICNLP Norden