ICNLP Norden den 22 juli 2019

Joseph O''Connor och Andrea Lages

Information om grundarna

 

Joseph O'ConnorJoseph O'Connor

Joseph är en av de mest kända och respekterade
NLP- och coachtränarna i världen. Han var den första utanför
USA som skrev en bok om NLP. Antalet böcker är
nu uppe i ett 17-tal och ett flertal finns översatta
till svenska.

Hemsida
www.lambentdobrasil.com
www.icnlp.org

 

 

 

Andrea LagesAndrea Lages

Andrea är en internationellt erkänd
NLP-tränare, management konsult,
business trainer och coachtrainer.

Hon arbetar bl.a. med kurser och
seminarier i kommunikation, system-
tänkande, hälsa, ledarskap och
målformuleringar.

Hemsida
www.lambentdobrasil.com
www.icnlp.org


© 2007 - 2019, ICNLP Norden