ICNLP Norden den 16 juni 2019

ICNLP Trainer Eva Karlsson

Eva Karlsson

Utbildningsföretag/Organisation
Nordic Institute of MTNLP AB

Hemsida
www.bam.se

E-mail
eva.karlsson@bam.se

Telefon
016-13 66 80

Certifierad
Datum: 2002-03-13, genom ICNLP International
Trainers: Joseph O'Connor och Andrea Lages

Eva Karlsson


© 2007 - 2019, ICNLP Norden