ICNLP Norden den 22 juli 2019

ICNLP Trainer Ingalill Vestman

Ingalill Vestman
Utbildningsföretag/Organisation

Nordic Institute of MTNLP AB

Hemsida
www.vipconsulting.se

E-mail
ingalill@vipconsulting.se

Telefon
070-810 83 80

Certifierad
Datum: 2002-03-13, genom ICNLP International
Trainers: Joseph O'Connor och Andrea Lages

Ingalill Vestman


© 2007 - 2019, ICNLP Norden