ICNLP Norden den 22 juli 2019

Henrik Hansing

Henrik Hansing

Utbildningsföretag/Organisation
Nordic Institute of MTNLP AB

Hemsida
www.nordicinstitute.se

E-mail
henrik@nordicinstitute.se

Telefon
+46 707 796 987

Certifierad
Datum: 2013-10-06, genom ICNLP Norden
Trainers: Eva Karlsson med assistenter: Elene Uneståhl & Eva Hols

Henrik Hansing

© 2007 - 2019, ICNLP Norden