ICNLP Norden den 10 december 2018

ICNLP Trainer Fredrik Skördhed

Fredrik Skördehed
Utbildningsföretag/Organisation
Nordic Institute of MTNLP AB

Hemsida

E-mail

Telefon

Certifierad
Datum: 2013-10-06, genom ICNLP Norden
Trainers: Eva Karlsson med assistenter: Elene Uneståhl & Eva Hols

Fredrik Skördehed


© 2007 - 2018, ICNLP Norden