ICNLP Norden den 16 juni 2019

ICNLP Trainer Fredrik Skördhed

Fredrik Skördehed
Utbildningsföretag/Organisation
Nordic Institute of MTNLP AB

Hemsida

E-mail

Telefon

Certifierad
Datum: 2013-10-06, genom ICNLP Norden
Trainers: Eva Karlsson med assistenter: Elene Uneståhl & Eva Hols

Fredrik Skördehed


© 2007 - 2019, ICNLP Norden