ICNLP Norden den 26 september 2023

Saila Ström

Saila Ström

Utbildningsföretag/Organisation
Nordic Institute of MTNLP AB

Hemsida

E-mail
saila@saila.se

Telefon
070 75577 48

Certifierad
Datum: 2013-10-06, genom ICNLP Norden
Trainers: Eva Karlsson med assistenter: Elene Uneståhl & Eva Hols© 2007 - 2023, ICNLP Norden