ICNLP Norden den 23 oktober 2018

Eva Hols


Eva Hols

Utbildningsföretag/Organisation 
Nordic Institute of MT NLP AB

Hemsida
www.nlpprofessionals.se, www.nordichr.se

E-mail
Eva.hols@nlpprofessionals.se,eva.hols@nordichr.se

Telefon
070 7552388

Certifierad
Datum: 2013-10-06, genom ICNLP Norden
Trainers: Eva Karlsson

Eva Hols


© 2007 - 2018, ICNLP Norden